องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 


การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management – KM เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบจำแนกตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว

การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management-KM เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2559