องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 
ตรวจสอบสิทธิและแจ้งเบาะแสทุจริต
 
ความสำคัญของหน้าที่ ส.ส.
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.
 
การเลือกตั้ง ส.ส. นอกเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร
 
ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
 
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร อบต.สระตะเคียน
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
การตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารกำจัดวัชพืช
 
เชื้อราบิวเวอเรีย ปราบเพลี้ยศัตรูพืช
 
มหันตภัยใหม่ของมันสำปะหลัง โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD
 
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร อบต.สระตะเคียน
 
วิดีทัศน์ แนะนำ อบต.สระตะเคียน
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
 
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดย ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู
 
ไตรโคเดอร์มา เชื้อราปฏิปักษ์สำหรับควบคุมโรคพืช
 
ทำความรู้จักกับ CMD โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
 
วิดีทัศน์คลิปฟาร์มสเตย์ “เกษตรกรต้นแบบ”