องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน