องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการแบ่งโครงสร้างของส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการแบ่งโครงสร้างของส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการแบ่งโครงสร้างของส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน