องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ (รอบ 6 เดือน)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน