องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน