องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับที่2) พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับที่2) พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับที่2) พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน