องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน