องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานด้านการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานด้านการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน