องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 – 2565)    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน