องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน