องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน