องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


    เอกสารประกอบ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน