องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


การจัดทำประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

การจัดทำประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ

การจัดทำประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน