องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

    เอกสารประกอบ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน