องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
มาตรการโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล


ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน