องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2558 – 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2558 – 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2558 – 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน