องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน