องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 รายงานงาน แบบ ปอ.2 และรายงานแบบ ปอ.3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 รายงานงาน แบบ ปอ.2 และรายงานแบบ ปอ.3
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน