องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน