องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]101
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]148
3 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลทั่วไป) [ 11 ก.ย. 2562 ]160
4 12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]348
5 5.ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]135
6 7.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]239
7 ข้อมูลเบื้องต้นของ อบต.สระตะเคียน [ 7 ก.ย. 2560 ]377
8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2560 ]401
9 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2560 ]374
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2560 ]362
11 รายงานประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2560 ]366
12 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน [ 7 ก.ย. 2560 ]409
13 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 7 ก.ย. 2560 ]384
14 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2560 ]389
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 ก.ย. 2560 ]384
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]363