องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 3 เม.ย. 2566 ]27
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(2566-2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 3 เม.ย. 2566 ]12
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]96
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]96
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]100
6 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]153
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 1 พ.ย. 2564 ]105
8 แผนป้องกันปฏิบัติการทุจริต 2562-2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]175
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 4 ปี (2561-2564) [ 28 เม.ย. 2560 ]383
10 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 1 ก.พ. 2560 ]392
11 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 1 ก.พ. 2560 ]331
12 ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน [ 28 ม.ค. 2560 ]321