องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 13
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 52
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(2566-2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 33
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 117
5 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 120
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 120
7 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 175
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 127
9 แผนป้องกันปฏิบัติการทุจริต 2562-2564 195
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 4 ปี (2561-2564) 405
11 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 413
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 356
13 ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน 347