องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

   
 
  นางอรุณี  มนัสสา 
 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ