องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

Sratakien Subdistrict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เลขที่  99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสระตะเคียน  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  30330

โทร 044-457286  โทรสาร 044-457286


E- mail : saraban@sratakien.go.th

facebook : https://www.facebook.com/sratakien/


Web Site : www.sratakien.go.th


แผนที่อบต.