องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


แจ้งประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)


วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกร่วมดำเนินกิจกรรม กำจัดขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน

2024-07-10
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-21