องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


กิจกรรม 🚭รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก( World No Tobacco Day )


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยนายถวิล สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้หน่วยบริการ/โรงเรียน ร่วมกันรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ลด ละ เลิก สูบบุหรี่

🚭วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก( World No Tobacco Day )คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า" 🙅‍♀️🙅‍♂️ 🚭

2024-07-10
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-21