องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗


 

        ในวันที่ ๒๑ พฤษภาค ๒๕๖๗  องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  นำโดยนายถวิล  สูตรกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และ นายเผด็จ  โนนทะคำจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และข้าราชการพนักงาน อบต.สระตะเคียน เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ (ปลูกต้นยางนา)  ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ดงดาน หมู่ที่๑ บ้านสระตะเคียน เพื่อเป็นการสร้าและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนไทยอีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะที่เป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน

 

#กองส่งเริมการเกษตร                                                                                                                                      #องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน                                                                                                                                        

 

2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-21
2024-05-16