องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  

- งดการเผาในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18