องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดโครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยการบูรณาการโครงการร่วมกับท้องถิ่นภายในอำเภอเสิงสางทั้ง 8 แห่ง  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18