องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช(โรคขอบใบแห้งข้าว)


ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช (โรคขอบใบแห้งข้าว) ในตำบลสระตะเคียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้งข้าว ไม่ให้เกิดการระบาดไปมากกว่านี้ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จึงประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดและแนวทางป้องกันกำจัดที่ถูกต้องให้เกษตรกรภายในตำบลสระตะเคียนได้ทราบ

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18