องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการนิทรรศการผลงานของหนู


เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเด็กปบมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง สังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2565  รวมถึงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18