องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน (กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-9 และหมู่ที่ 15) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน


วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดำเนินโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน (กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-9 และหมู่ที่ 15) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  โดยมีนายถวิล  สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18