องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2024-02-01
2024-01-09
2024-01-08
2024-01-05
2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04