องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-03-29
2023-03-07
2023-03-03
2023-03-01
2023-02-16
2023-01-03
2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08