องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนได้ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่ใช้นำสกัดมูลสุกรในตำบลสระตะเคียน


วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้น้ำสกัดมูลสุกรของ   นางบัวริม  รัตนเพิ่ม เกษตรกรหมู่ที่4 บ้านโคกไม้ตาย ที่มาใช้บริการศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566 #โดยมีเกษตรกรในตำบลสระตะเคียนมาใช้บริการน้ำสกัดมูลสุกรอย่างต่อเนื่องเพราะช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มาก  

2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11