องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนได้ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่ใช้นำสกัดมูลสุกรในตำบลสระตะเคียน


วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้น้ำสกัดมูลสุกรของ   นางบัวริม  รัตนเพิ่ม เกษตรกรหมู่ที่4 บ้านโคกไม้ตาย ที่มาใช้บริการศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566 #โดยมีเกษตรกรในตำบลสระตะเคียนมาใช้บริการน้ำสกัดมูลสุกรอย่างต่อเนื่องเพราะช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้มาก  

2023-03-29
2023-03-07
2023-03-03
2023-03-01
2023-02-16
2023-01-03
2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08