องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


งค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระภาษีประจำปี 2566 1. ภาษีป้ายชำระได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระไดตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566


2023-01-03
2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11