องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


กองส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคข้าว ในวันที่ ๖ ตุลาคม 2565


กองส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคข้าวพร้อมกับให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้วยตนเอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๑๕ บ้านใหม่คูเมือง ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-11