องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสระตะเคียน


วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสระตะเคียน ได้ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของทุนในปีงบประมาณ 2566
2023-01-03
2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11