องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่ 14 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ได้มีความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน

2023-01-03
2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11