องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บของเสียอันตรายชุมชน จากจุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน เพื่อนำมาคัดแยกและบันทึกน้ำหนัก เพื่อแจ้งความประสงค์จะขนส่งของเสียอันตรายชุมชนไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

2023-01-03
2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11