องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


กองส่งเสริมการเกษตรแนะนำสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกร หมู่ที่๒ บ้านหนองหิน ในวันที่ 31/08/2565


กองส่งเสริมการเกษตรแนะนำสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกร  พร้อมให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อราไตรดคเดอร์มาด้วยตนเองได้ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหิน หมุ่ที่ ๒ บ้านหนองหิน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๕ 

2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-11