องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


กองส่งเสริมการเกษตรแนะนำสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกร หมู่ที่๒ บ้านหนองหิน ในวันที่ 31/08/2565


กองส่งเสริมการเกษตรแนะนำสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกร  พร้อมให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อราไตรดคเดอร์มาด้วยตนเองได้ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหิน หมุ่ที่ ๒ บ้านหนองหิน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๕ 

2024-02-01
2024-01-09
2024-01-08
2024-01-05
2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04