องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2565.ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565


โครงการทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  โดยมี คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ณ พื้นที่สาธารณะดงดาน หมู่ที่๑ บ้านสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ ๙                





2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-11