องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


กองส่งเสริมการเกษตรแนะนำสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกร หมู่ที่๑ บ้านสระตะเคียน ในวันที่ 23/08/2565


กองส่งเสริมการเกษตรแนะนำสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้วยตนเอง ณ สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดสระตะเคียน หมู่ที่๑ บ้านสระตะเคียน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-11