องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


กองส่งเสริมการเกษตรแนะนำสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกร หมู่ที่๑ บ้านสระตะเคียน ในวันที่ 23/08/2565


กองส่งเสริมการเกษตรแนะนำสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้วยตนเอง ณ สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดสระตะเคียน หมู่ที่๑ บ้านสระตะเคียน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11