องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการสนับสนุนการดำเนินการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕


โครงการสนับสนุนการดำเนินการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   กิจกรรมที่ ๓ การปลูกรักษาทรัพยากร "ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชต้นตะเคียน" จำนวน ๓๐๐ ต้น บริเวณพื้นที่สาธารณะดงดานหมู่ที่ ๑ บ้านสระตะเคียน วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-11