องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


อบรม อาสาพพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตต


วันที่11 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุม คือสุนัขและแมว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และประธาน อสม. ตำบลสระตะเคียน

2023-01-03
2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11