องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕


 

โครงการอบรมเกาตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดโรค  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เกษตรกรฝึกปฎิบัติการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้วยตนเอง  

2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-11