องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕


 

โครงการอบรมเกาตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดโรค  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เกษตรกรฝึกปฎิบัติการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้วยตนเอง  

2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11