องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนทางหลวง (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ช่วงบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 - โคกน้อยโนนสมบูรณ์ [ 26 ต.ค. 2563 ]141
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายงานทางหลวงท้องถิ่น บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (สายบ้านใหม่คูเมือง-บ้านสันติสุข) [ 26 ต.ค. 2563 ]208
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสายทางหลวง (เส้นโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 - ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา) [ 15 ต.ค. 2563 ]135
4 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]141
5 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]130
6 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]134
7 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]140
8 ประกาศราคากลาง จัดซื้อทราย Temephos ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 28 พ.ค. 2561 ]143
9 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งโคมไฟถนน ตำบลสระตะเคียน [ 15 พ.ค. 2561 ]145
10 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]133
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 [ 30 เม.ย. 2561 ]130
12 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 27 เม.ย. 2561 ]132
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14 [ 26 เม.ย. 2561 ]131
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 26 เม.ย. 2561 ]126
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในตำบลสระตะเคียน [ 26 เม.ย. 2561 ]136
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1-บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 [ 26 เม.ย. 2561 ]273
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 [ 26 เม.ย. 2561 ]131
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (ซอย 1)-อ่างเก็บน้ำห้วยเตย [ 26 เม.ย. 2561 ]259
19 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุบ้านโคก หมู่ที่ 11 - อ่างเก็บน้ำห้วยเตย [ 26 เม.ย. 2561 ]133
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 [ 26 เม.ย. 2561 ]131
 
หน้า 1|2