องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 


การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

    รายละเอียดข่าว

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งและค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2559