องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 


โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว

โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่ง

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2559