องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 


ประกาศปรับปรุงแก้ไขชื่อพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ตามระบบแท่ง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศปรับปรุงแก้ไขชื่อพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ตามระบบแท่ง)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2559