องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 


ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ครั้งที่ 3/2559

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ครั้งที่ 3/2559

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2559